Zwolnienie lekarskie, a dzień wolny od pracy Toruń

Nadzwyczajne złagodzenie kary
Prawo karne – nadzwyczajne złagodzenie kary
Październik 21, 2017
Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Sprawy skarbowe
Wrzesień 23, 2019
Zwolnienie lekarskie z pracy

Zwolnienie lekarskie z pracy

Wielu pracowników bardzo pilnuje dni wolnych od pracy, które im przysługują. Zazwyczaj jest tak, że pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi dodatkowy dzień wolny, jeżeli święto przypadło na sobotę. Dobrym przykładem będzie sobota 3 maja z 2016 roku. Gdy pracownik przebywał wówczas na zwolnieniu lekarskim, to również przysługuje mu z tego tytułu nadplanowy dzień wolny. Poniżej przeanalizujemy ten przypadek.

Jak czytamy w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wyznaczenie dnia wolnego od pracy powinno przy tym nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego. Zgodnie z tym fragmentem, dzień wolny od pracy, z tytułu święta przypadającego w sobotę, należy się również pracownikowi, który w dniu 3 maja przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Innym zagadnieniem jest sytuacja kiedy zatrudniony przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym od pracy, udzielonym w zamian za święto wypadające w sobotę (czyli np. za dzień 3 maja przypadający w sobotę pracodawca wyznaczył dzień wolny 12 kwietnia). W takiej sytuacji nie należy wyznaczać pracownikowi innego dnia wolnego od pracy. Choroba podwładnego, nie będzie zaniżała obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Jak wynika bowiem z art. 130 § 3 k.p., wymiar czasu pracy pracownika w danym okresie rozliczeniowym, ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

W przypadku gdy pracownik nie był na zwolnieniu chorobowym w innym dniu przydzielonym jako wolne w zamian za święto przypadające w sobotę – choroba przypadająca w sobotnie święto nie zmieni rozkładu czasu pracy uwzględniającego wolne za to święto. Zatem pracownik, który wróci po chorobie do pracy, otrzyma wolne za święto, w które chorował, na tych samych zasadach co reszta zespołu. W innym wypadku wypracuje za dużo godzin co będzie prowadziło do postania nadgodzin średniotygodniowych.

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok