Prawo karne – nadzwyczajne złagodzenie kary

Adwokat Toruń Rozwody Separacje
Rozwody – przestrzeganie ram kontaktów z dziećmi Toruń
Maj 24, 2017
Zwolnienie lekarskie z pracy
Zwolnienie lekarskie, a dzień wolny od pracy Toruń
Październik 30, 2017
Nadzwyczajne złagodzenie kary

Nadzwyczajne złagodzenie kary

Sprawcy przestępstwa często starają się na wszelakie sposoby zmniejszyć wyrok sądu za popełnione czyny, które łamały obowiązujące prawo. W szczególnych okolicznościach, sąd może zastosować instytucję prawa karnego o nazwie nadzwyczajne złagodzenie kary.

Możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary została przewidziana przede wszystkim w art. 60 kodeksu karnego. Poniżej spróbujemy Państwu unaocznić ten przepis. Z podstawowych zasad dotyczących nadzwyczajnego złagodzenia kary wynika, że sąd posługujący się tą instytucją może wymierzyć sprawcy karę poniżej dolnej granicy zagrożenia wynikającego z ustawy albo karę łagodniejszego rodzaju (np. ograniczenia wolności lub grzywny), zamiast kary pozbawienia wolności. Posłużmy się przykładem. Jeśli chodzi o przestępstwo rozboju z art. 280 § 1 kk, wymiar kary wynosi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. W takim przypadku jednak, stosując nadzwyczajne złagodzenie kary Sąd miałby możliwość wymierzenia sprawcy kary np. 1 roku pozbawienia wolności.

W jakich przypadkach sąd musi zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary?

Kodeks karny wyraźnie wskazuje taką sytuację w której Sąd ma obowiązek zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet – niekiedy warunkowo zawiesić jej wykonanie, jak w odniesieniu do tzw. świadków koronnych. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, gdy sprawca współdziałający z innymi osobami w złamaniu prawa, ujawni organom ścigającym przestępców informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz ważne okoliczności jego popełnienia.

Nadzwyczajne złagodzenie kary wobec młodocianego

Sąd może złagodzić karę kierując się także względami wychowawczymi. Dzieje się tak, jeśli sprawcą przestępstwa jest młodociany tj. osoba, która w chwili popełnienia czynu nie osiągnęła 21 roku życia, a w terminie wyroku przed sądem I instancji nie ukończyła 24 lat.

Sytuacje, w których sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

Zdarzają się sytuacje, gdzie sąd ma możliwość, ale nie ma przymusu do zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary. Do najważniejszych przypadków takich sytuacji należą:

– Pojednanie się sprawcy z pokrzywdzonym, naprawienie szkody przez sprawcę, ustalenie przez obie strony sposobu ich naprawienia,
– Postawa sprawcy, wskazująca na chęć naprawienia szkody,
– Doznanie znacznego uszczerbku na zdrowiu przez sprawcę, związane z nieumyślnym popełnieniem przestępstwa.

W kolejnym artykule, omówimy kwestie granic nadzwyczajnego złagodzenia kary.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok