Adwokat – Sprawy skarbowe

Zwolnienie lekarskie z pracy
Zwolnienie lekarskie, a dzień wolny od pracy Toruń
Październik 30, 2017
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne
Notariusz – Pamiętaj o testamencie
Październik 28, 2019

Adwokat – Sprawy skarbowe

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat zajmujący się prawem karnym ma wiele zadań, które wymagają roztropności i rzetelności. Właściwe reprezentowanie klientów bez względu na to, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi stanowi priorytet jego działań. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw przedstawionych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szerzej rozumianych spraw karnych. Można je podzielić na mniejsze kategorie, które określają typy wykroczeń: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to przestępstwa, z jakimi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej kategorii mieszczą się wykroczenia, które mają znaczny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Z reguły są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, na przykład prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci zajmują się również sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń albo fałszerstw – również w przypadku pieniędzy, dokumentów, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, powodują znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, wykroczenia seksualne, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do trudniejszych spraw, ponieważ dotyczą wykroczeń w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć zły wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki wśród innych działań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby postępowanie w jak najmniejszym stopniu rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Karne sprawy gospodarcze tyczą się w głównej mierze finansów, a także wszystkich czynności wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Bardzo często realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym także internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie gdy ma przekonywać do pracy na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są skutkiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń najczęściej nie pochodzi z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne , gdy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom z zamiarem wywołania szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie niezbędny, kiedy dochodzi do wyłudzeń podatku VAT oraz oszustw podatkowych. Również kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostaną odkryte dochody z tajnych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową należy dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze tyczą się osób, które wcześniej zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu wykonać określone działania. Są to zatem sprawy związane z formą oraz wymogami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny albo wypełnianiem obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat wspiera skazanego w ubieganiu się o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy obejmujące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, warunkowego zwolnienia przedterminowego lub przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zazwyczaj skazani również starają się o wydanie kary łącznej w wypadku, gdy dokonanych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się też przypadki, kiedy osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na złe warunki w celi. Adwokat może również osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Mimo to rezulataty tych działań mogą być dla sprawców poważne i obejmować takie konsekwencje karne jak np.: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, bywania w określonych miejscach czy kierowania pojazdów. Często zaliczane są tu również wszelkie kolizje i zdarzenia drogowe, choć zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia publicznego i prywatnego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to również nieodpowiednie pozbywanie się odpadów, stały brak dowodu osobistego lub wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, choć są mniejszej wagi podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok